Mooie besluiten in gemeenteraad Ede

Vandaag, 9 juli, heeft de gemeenteraad drie amendementen aangenomen waardoor de leges verhoging teruggedraaid wordt, ruimen gestaakt en er in termijnen kan worden betaald.

Alles bij elkaar een mooie avond dus!

Omroep Gelderland schrijft: “Bovendien komt de politiek daarmee tegemoet aan de roep van de Historische Vereniging Oud-Bennekom om begraafplaatsen zoveel mogelijk intact te houden.”

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2457017/Raad-Ede-grijpt-in-kosten-begraven-gaan-toch-niet-omhoog

Verslagen debat in de gemeenteraad over begraafleges

Zowel Omroep Gelderland als de Gelderlander besteden aandacht aan het debat van donderdag 25 juni.

Klik op de link om deze artikelen te lezen:
Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/ede/edenaar-betaalt-nog-steeds-fors-meer-voor-graf~a5436934/

Omroep Gelderland: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2455080/Begraafkosten-verhogen-de-vraag-is-of-dat-echt-nodig-is

Op 2 juli is de besluitvormende vergadering over dit onderwerp in de gemeenteraad van Ede.

Inspreken bij de gemeenteraad

De werkgroep Begraafplaats was op maandagavond te gast bij de gemeenteraad van de Gemeente Ede. We mochten inspreken over begraven en leges en 16 raadsleden op die manier van informatie voorzien. De werkgroep maakt zich zorgen over de kosten van het begraven maar vooral ook dat er zo veel graven geruimd worden.

We zijn benieuwd naar de verdere gang van zaken.

De engel straalt weer

De engel op de grafkelder van de familie Prins is weer stralend wit.
Rien Heij heeft haar een grondig wasbeurt gegeven.

De engel werd in 2000 geheel en grondig gerestaureerd door dhr. Hoefakker Sr. en is verder nog een een uitmuntende staat.

Jaarverslag 2019

Op 10 mei mochten Bert Lever en Dolf van Kampen een grote groep Rotarians rondleiden van de Rotary Bennekom. Na afloop werd de werkgroep verrast met een mooie cheque van 250 euro.Begraafplaats Rotary Bennekom

De werkgroep heeft zich, samen met anderen, ingespannen om de kap van de berkenbomen op de begraafplaats te voorkomen. Dat heeft tot een aantal goede gesprekken geleid en behoud van de bomen.

De werkgroep maakt zich zorgen over het beheer van de begraafplaats als het gaat om het ruimen van graven, zeker nu de grafrechten extreem verhoogd zijn. We hopen in 2020 daarover verder in gesprek te gaan met de gemeente.

De werkgroep dankt de ambtenaren van Gravenadministratie, Groenbeheer en Monumentenzorg. We namen met een bos bloemen afscheid van één de ambtenaren van de gravenadministratie. Ook bedanken wij het begraafplaatsbeheer dat ons steeds met raad en daad tot steun is.

 

Nieuw informatiebord

In 2013 onthulde toenmalig wethouder van de Weerd, nu burgemeester van Nunspeet, een informatiebord op gemeentelijke begraafplaats in Bennekom.De meeste fondsen kwamen van Monuta.

Maar 5 jaar later verkleurde het bord razend snel, zo snel dat de leverancier van het bord, Polomnis uit Kampen, besloot een nieuw bord ter beschikking te stellen.

Op 13 oktober was het zover…….. gloednieuw en weer helder zoals bedoeld!
Met grote dank aan Aalt Jacob Welgraven.