Berkenlaantje

Stormschade 19 mei 2022

Tijdens zijn lezing, op 10 mei, memoreerde Bert Lever nog het prachtige Berkenlaantje op de begraafplaats in Bennekom. Vandaag met de storm waaide een prachtige berk om. Gelukkig bleef de engel gespaard maar het hekwerk rondom de grafkelder van Duijts liep een deuk op.

Dinsdag 10 mei 2022

Lezing Bert Lever

Het verhaal van de Bennekomse begraafplaats in breder perspectief

In de afgelopen jaren was de Bennekomse begraafplaats verschillende keren in het nieuws: de dreigende kap van het ‘berkenlaantje’, de kaalslag door (te) veel ruimen en de bijna verdubbeling van de leges voor graven. Oud-Bennekom liet middels zijn werkgroep begraafplaats van zich horen: Dolf van Kampen verscheen op TV-Gelderland en Bert Lever sprak in over begraafplaatsen bij de Edese gemeenteraad. Alle reden om een HVOB-bijeenkomst aan begraafplaatsen, en in het bijzonder de Bennekomse, te wijden.

Bert Lever, tegenwoordig (ook) voorzitter van Terebinth, een stichting die zich bezighoudt met het ‘funeraire erfgoed’ (van zerkenvloeren in kerken tot urnenwanden op begraafplaatsen en van begraafplaatsontwerp tot biodiversiteit), zal vertellen over wat er zoal speelt op begraafplaatsen, over de geschiedenis die er letterlijk aan je voeten ligt, over kunst die je er kunt zien, maar ook over de rol die ze kunnen spelen als plek voor bijzondere planten en dieren. Veel voorbeelden zullen ontleend worden aan de Bennekomse begraafplaats. Ook die vertelt vele verhalen. Verhalen uit het dorp maar soms ook verhalen van heel ver daarbuiten.

Aan het verhaal zullen ook emeritus-predikant Jan Heine en korstmossendeskundige Henk-Jan van der Kolk een bijdrage leveren. Jan Heine zal vertellen over Bijbelteksten op Bennekomse grafstenen en wat daaruit af te leiden valt. Henk-Jan van der Kolk ontdekte op de Bennekomse begraafplaats maar liefst 74 soorten korstmossen.

Op deze avond zal ook duidelijk gemaakt worden waarom de HVOB bepaalde zaken bij de gemeente aan de orde gesteld heeft. De bedoeling van de lezing is het krijgen van een andere kijk op begraafplaatsen en zeker ook op de Bennekomse.

De avond zal worden gehouden in de Brink, Brinkstraat Bennekom

Aanvang 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur.

Deze lezing stond eerder op de agenda maar kon toen niet doorgaan vanwege Covid.

Filmpje inspectie GRAFKELDER VAN WASSENAER HOEKELUM

De HVOB Werkgroep Begraafplaats (sinds 1991!) heeft een bescheiden filmpje gemaakt van een bijzondere gebeurtenis op de begraafplaats. Het filmpje laat de afsluiting van de grafkelder van Hoekelum zien na een inspectie.
Leden van die Werkgroep zorgen namens de familie Van Wassenaer al vele jaren voor de Grafkelder Van Wassenaer Hoekelum. Deze goede contacten leidden op Open Monumentendag 2012  tot plaatsing van een nieuwe sluitsteen op de toegang van de kelder, met (voor het eerst) alle namen van de bijgezette personen. In de kelder is nog ruimte. Nog in 2014 vond een nieuwe bijzetting plaats.
Op verzoek van de familie en onder aanvoering van werkgroepslid Rien Heij vindt er jaarlijks een inwendige inspectie van de kelder plaats. Hierover zijn afspraken met de gemeente. Andere werkgroepsleden zijn aanwezig voor hand en spandiensten.
Het filmpje van de afsluiting na de inspectie 2021 laat zien dat voor dit werk kennis van het ambacht,  grote nauwkeurigheid en rust is vereist. Ook HVOB!

25 jaar E.M. Heij grafsteenonderhoud

Rien Heij, werkgroeplid, vierde gisteren het 25 jarig bestaan van zijn onderneming, op 49 jarige leeftijd besloot Rien weer voor zichzelf te beginnen na vele jaren in loondienst gewerkt te hebben.

Rien is vanaf het begin van onze werkgroep actief geweest als adviseur, als sponsor en vooral ook als de hardst werkende vrijwilliger.
We feliciteren Rien en zijn vrouw van harte!

Het graf van Max van Hoffen, oprichter van Oud-Bennekom

Op het oudste gedeelte van de Bennekomse begraafplaats (dat is in de buurt van de engel) bevindt zich het familiegraf van de familie Van Hoffen. Hier werd op woensdagmiddag 13 augustus 1955 de plotseling aan een hartverlamming overleden Marchienus Marius (Max) van Hoffen in bijgezet. Hij was maar 44 jaar oud geworden, hij liet een vrouw en drie kinderen in de tienerleeftijd achter. Van Hoffen woonde in het huis ‘De Halve Houtsnip’ dat formeel aan de Edeseweg stond, maar nogal naar achteren lag. Rond 1965 is in dat gebied de naar hem genoemde Van Hoffenlaan aangelegd.

Max van Hoffen was aan de Landbouwhogeschool opgeleid tot landbouwkundig ingenieur. In het Bennekomse dorpsleven nam hij een voorname plaats in. Hij was bijvoorbeeld de stuwende kracht achter de oprichting van Oud-Bennekom op 8 maart 1946 en was er tot zijn dood de eerste voorzitter van. Hij zette zich breed in voor wat nu ‘cultureel erfgoed’ heet. Hij deed dat niet alleen in Bennekom, maar ook (ver) daarbuiten. Binnen Bennekom hebben we onder meer het voortbestaan van de oude havezate Boekelo aan hem te danken. Maar hij streed bijvoorbeeld ook voor het voortbestaan van molens en redde zo onder meer de Doesburger Molen in Ede van de ondergang. Naast verschillende posities binnen Bennekom, bekleedde hij ook nogal wat bestuursfuncties buiten het dorp, zo was hij onder meer bestuurslid van Het Gelders Landschap, van de Studiekring voor de Veluwe, zat hij in de Gelderse monumentencomissie, was secretaris van de Gelderse Archeologische Stichting en bestuurslid van de Edese Kunstkring. Op 26 augustus 1955 kwam er een plotseling einde aan dit zeer actieve leven.

Op 31 augustus werd hij onder zeer grote belangstelling ter aarde besteld. Aan deze teraardebestelling was een korte dienst in het sterfhuis voorafgegaan. Daarbij werd gesproken door de Remonstrantse predikant J.W. Wery uit Oosterbeek. Vanuit het sterfhuis ging het naar het Kerkheem, waar zich een groot gezelschap verzameld had. Hier werd een bijeenkomst gehouden waar een groot aantal sprekers het woord voerde. Onder deze sprekers de burgemeester van Ede, H.M. Oldenhof, zijn oud-leermeester en vriend prof. dr. C.H. Edelman, die directeur van de Stichting voor Bodemkartering was (zijn vrouw, mw. Edelman-Vlam zou later erelid van Oud-Bennekom worden). Namens Oud-Bennekom sprak ondervoorzitter R. van Steenbergen en namens de organisaties waar hij zich binnen Gelderland voor inzette, sprak mr. A.P. van Schilfgaarde, de Rijksarchivaris van Gelderland.

Als laatste sprak weer ds. Wery, die Van Hoffen schetste als een man van vrijheid en verdraagzaamheid. Hierna ging men naar de groeve, waar Van Hoffen werd bijgezet. Hier werd nog het Onze Vader gebeden. Tenslotte dankte Klaas Kornelis van Hoffen, de broer van Max van Hoffen, voor de getoonde belangstelling.

Bert Lever

Het familiegraf op de begraafplaats in Bennekom

jaarverslag 2020

De zorgen van de werkgroep over het vele ruimen, weghalen van grafstenen en over de invulling van het beheer (heggen) hebben geleid tot interesse van de politiek. Onze werkgroep heeft gevraagd en ongevraagd de raadsleden op verschillende manieren van informatie voorzien. Bert Lever heeft namens de werkgroep digitaal ingesproken bij de Raad. Dit vond veel weerklank.
Het ruimen en weghalen van stenen is stopgezet. Een nieuw moderner beleid met betrekking tot beheer begraafplaats is toegezegd. Dit in combinatie met een in 2020 op te starten gemeente brede inventarisatie van monumentale aspecten (stenen + aanlegstructuur). 

Individueel zijn enkele graven gerestaureerd. Er is ook interesse van particulieren om eigen oude graven op te knappen.
De werkgroep dankt de ambtenaren van Gravenadministratie, Groenbeheer en Monumentenzorg. Ook bedanken wij het begraafplaatsbeheer dat ons steeds met raad en daad tot steun is.  

Groningen op de Bennekomse begraafplaats

Vandaag (18 november) zou ik een lezing voor de Historische Vereniging Oud-Bennekom verzorgd hebben onder de titel ‘De Bennekomse begraafplaats in breder perspectief’.

De laatste jaren ben ik als voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed (www.terebinth.nl), sterk betrokken geraakt bij begraafplaatsen overal in het land. Als ik daar met mensen over praat, krijg ik vaak de reactie, dat ze begraafplaatsen heel interessant vinden en daar altijd heen gaan als ze in het buitenland op vakantie zijn. Toch is er in Nederland ook heel veel op begraafplaatsen te zien en als je er geregeld bezoekt, gaan ook steeds meer dingen je opvallen. Kortom, ga ook in Nederland eens op begraafplaatsen kijken! Hier een elementje uit het verhaal over de Bennekomse begraafplaats in breder perspectief.

Als je in Groningen begraafplaatsen bezoekt, valt je al snel op dat daar veel hoge stèles gebruikt worden (o ja, een staande grafsteen wordt stèle genoemd en als hij ligt is het een zerk). Hierop zijn daar vaak versieringen aangebracht in de vorm van eeuwigheids- en eindigheidssymbolen. Bijvoorbeeld klimop staat voor eeuwigheid (het blijft immers altijd groen) en een dovende, naar beneden gewende, toorts voor eindigheid. Als voorbeeld van zo’n Groningse begraafplaats hierbij een foto van het kerkhof in Marum met een aantal stèles er op (foto rechtsboven). Op de voorgrond hebben deze allemaal een eindigheidssymbool in de vorm van een treurboom; op de achtergrond staat er nog een met een verwelkende bloem.

Als je dit beeld in je hoofd hebt en je komt op de Bennekomse begraafplaats, dan zie je op het oudste gedeelte (bij de engel) ineens ook zo’n Groninger stèle staan. Als je goed kijkt, zie je onderaan zelfs staan dat dat klopt, hij is bij de steenhouwerij Switters & Terpstra in Groningen gemaakt! (Op de linker stèle op de foto uit Marum, staan die namen ook!)
Deze stèle staat op het graf van Johanna Grada Medema (1866-1900), de jong overleden (eerste) echtgenote van M.G.P. Medema. Op de stèle een prachtig dubbel eindigheidssymbool, namelijk een zandloper (eindigheid van het leven) met vleugels (de tijd die vervliegt).
De man van Johanna, Martinus Medema was van 1890 tot 1922 hoofdonderwijzer van de Gereformeerde School, die na de Doleantie (1886) opgericht werd en gevestigd was aan de Veenderweg. Het echtpaar woonde naast de school. Over Medema is veel te vertellen, maar dat voert hier te ver.
Martinus was uit het noorden van het land afkomstig en heeft kennelijk na het overlijden van zijn vrouw besloten om een grafmonument voor haar ook daarvandaan te laten komen. En zo staat er nu een Groninger stèle op de Bennekomse begraafplaats.

Het verhaal van een grafmonument.

Bert Lever

Boek over de begrafenis van Abraham Kuyper

Boek voor 4,50 i.p.v. 10 euro

Gisteren, 12 november, legde ons erelid, thans voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, samen met de universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit, Ab Flipse, op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag een palmtak op het graf van Abraham Kuyper (1837-1920). Het was precies 100 jaar nadat hij daar begraven werd. In 1937, 100 jaar na zijn geboorte, werd er ook een palmtak op zijn graf gelegd, vandaar.

Het VU-busje

Kuyper
Kuyper was iemand om wie je in zijn tijd niet heenkon. Hij was ongelooflijk gedreven en actief. Hij richtte in 1879 de eerste politieke partij van ons land op (de ARP, opgegaan in het CDA), in 1880 stichtte hij de Vrije Universiteit (wie herinnert zich niet de VU-busjes?) en in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu deel van de PKN) en was van 1901 tot 1905 minister-president. Naast en dwars door dit alles heen was hij een begaafd journalist met een eigen krant, ‘De Standaard’, en een eigen weekblad, ‘De Heraut’.

Kuyperjaar
Dit academisch jaar is ter herdenking van Kuypers 100e sterfjaar aan de Vrije Universiteit uitgeroepen tot Abraham Kuyperjaar. Er zijn tal van activiteiten die gecoördineerd worden door een comité onder leiding van mw. Kathleen Ferrier. En zo verscheen gisteren het boek ‘Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman’ onder redactie van Ab Flipse en Bert Lever.
Door de onlangs afgekondigde strengere coronamaatregelen, kon een boekpresentatie op Oud Eik en Duinen – het eerste exemplaar zou aan mw. Ferrier worden aangeboden – geen doorgang vinden.

Lever (links) en Flipse bij het graf van Kuyper

Een palmtak op Kuypers graf
Gisteren verzamelden zich evenwel toch enkele mensen op de begraafplaats. Er waren enkele toespraken in de vrijwel lege aula en vervolgens werd die palmtak (uit de hortus van de VU!) op zijn graf gelegd nadat daar van Psalm 89, de lievelingspsalm van Kuyper, de verzen 7 en 8 gelezen waren; eertijds werden ze er gezongen. De begrafenis van Kuyper is de grootste die ooit op Oud Eik en Duinen plaatsvond. Alleen op de begraafplaats waren al 10.000 mensen. In verslagen over de begrafenis lees je dan ook over het zingen van deze Psalmliederen: ‘Machtig golfde het lied en het zweefde tot over de grenzen van Den Haag’.

Boek met flinke korting
Via deze link is informatie te vinden over het boek: www.geheugenvandevu.nl/blog/publicatie-abraham-kuyper-en-de-dood.
Het kost 10 euro, maar via Bert, die ook al lang lid is van onze werkgroep Behoud Begraafplaats Bennekom,  kunnen we ze voor mensen binnen Bennekom en naaste omgeving krijgen voor slechts 4,50. Daar worden ze ook nog voor thuisbezorgd.

Wilt u er een hebben: stuur uiterlijk 22 november een mailtje naar de werkgroep bbbennekom@hotmail.com en maak het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL38 RBRB 0200 4846 72 t.n.v. Stichting Behoud Begraafplaats Bennekom.


Maand van de Geschiedenis 2020

De Historische Vereniging Oud Wageningen heeft in het kader van de Maand van de Geschiedenis een prachtige Fietstocht & Wandelroute uitgegeven.

De fietstocht “Indische Sporen in het Wageningse” leidt je ook over de Bennekomse begraafplaats.
Het boekje is te koop bij Museum de Casteelse Poort – waar de route start – en bij boekhandels Kniphorst en Bruna Wageningen, beide in de Hoogstraat, en bij antiquariaat De Beschte in de Bergstraat in Wageningen. Meer informatie: https://www.oudwageningen.nl/indische-sporen-in-het-wageningse/