Ruim graven niet zomaar

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/stuurgroep-ruim-graven-niet-zomaar-1.1524002

Ruim graven niet zomaar

Artikel in het Reformatorisch Dagblad van 30 oktober, waarin ons werkgroeplid Bert Lever in zijn functie al voorzitter van Terebinth aan het woord komt.
Met voorbeelden van de Bennekomse begraafplaats

Nieuw informatiebord

In 2013 onthulde toenmalig wethouder van de Weerd, nu burgemeester van Nunspeet, een informatiebord op gemeentelijke begraafplaats in Bennekom.De meeste fondsen kwamen van Monuta.

Maar 5 jaar later verkleurde het bord razend snel, zo snel dat de leverancier van het bord, Polomnis uit Kampen, besloot een nieuw bord ter beschikking te stellen.

Op 13 oktober was het zover…….. gloednieuw en weer helder zoals bedoeld!
Met grote dank aan Aalt Jacob Welgraven.

Derde ENGEL

Het oudste deel van de Bennekomse begraafplaats wordt gedomineerd door de naar de hemel wijzende witte engel op het graf van de familie Prins die ooit drie achtereenvolgende generaties burgemeesters (van Bennekom resp. Ede) voortbracht. Deze zinken engel is – blijkens een kleine bronzen plaquette aan de voet – gemaakt door de firma F.W. Braat in Delft, die in die tijd bekend was om de ornamenten en andere siervoorwerpen die ze van zink maakten.
Enige tijd hebben we gedacht dat de ‘Engel van Bennekom’, zoals een ds. Jan Heine hem ooit een keer noemde, uniek was, maar al snel ontdekte ik in een boek dat er in Tubbergen net zo een staat, op een veel hogere sokkel dan in Bennekom (we hebben er inmiddels ook zelf foto’s van). Enkele jaren geleden ontdekte ik er – via internet – nog eentje, in Den Haag; hij zou op ‘Eykenduinen’ staaan. Ik vroeg iemand die daar bekend is er naar, maar die kon me niet helpen.
Op 15 maart 2016 plaatste ik daarom een oproep op de Facebook-pagina van Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed, maar het bleef stil. Jarenlang. Tot daar ineens vorige week Raimond van Dokkum reageerde: “Beter laat dan nooit……….. De engel is te vinden op begraafplaats Nieuw Eykenduynen”! Hij stuurde me inmiddels ook een aantal foto’s van de daar bronskleurige engel die op een tamelijk hoge sokkel staat. Hij lijkt niet bij of op een specifiek graf te staan, maar dat wordt nog uitgezocht. Maar de Engel van Bennekom heeft er definitief een tweede broertje bij, in Den Haag!

Bert Lever

 

Rondleidingen op 12 mei

Op zaterdag 12 mei zullen er op de begraafplaats gratis rondleidingen worden gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden via hofrust@monuta.nl.
Het thema zal zijn: “de verborgen verhalen die onze begraafplaats rijk is”.

De rondleiding worden gegeven tussen 11.00 en 14.00 uur, uiteraard kunt ook op de dag zelf aansluiten.
Deze rondleidingen zijn een initiatief van Monuta Hofrust te Bennekom

In het april nummer van de Benn. is hier meer over te lezen. Binnenkort meer informatie.
benn-begraaf.jpg

Jaarverslag 2016

In 2016 bestond de Werkgroep 25 jaar. Dit werd op de voorjaarsvergadering van de Werkgroep gevierd met koffie uit speciale mokken met opdruk. Een extra mok werd voor de gelegenheid geschonken aan de HVOB-werkgroep Reclame en Souvenirs.

Bijzonder plezierig waren in 2016 de intensieve contacten met de gemeente Ede, zowel met de afdeling monumentenzorg als met de afdelingen begraven en groenbeheer. Overleg heeft er toe geleid dat geprobeerd wordt om het gedeelte dat nu als Gemeentelijk Monument staat genoteerd uit te breiden met het graf van de schilder Dick Ket en het graf van W.A.Insinger, dat een bijzonder ontwerp is omdat het is ontworpen door de vermaarde architect J.F Hanrath in combinatie met een beplantingsplan van Springer. De beplanting is inmiddels opnieuw aangebracht.
In aanloop tot de Open Monumentendag die in 2016 grotendeels op de begraafplaats plaatsvond startte de Werkgroep een financiële actie om het graf van ds. Bouthoorn te behouden. De actie werd een succes. De giften en de betrokkenheid overtroffen de verwachtingen. Op Open Monumentendag werd het graf ‘als nieuw’ opgenomen in de Domineesroute.
De Werkgroep heeft actief meegewerkt aan het tot stand komen van de Bennekomse Open Monumentendag 2016. De samenwerking met de HVOB-commissie Monumenten verliep goed. Dit leidde tot een bijzondere en goed bezochte dag op de begraafplaats. Ook hier verleende de gemeente weer een optimale medewerking en trokken we samen op.
Na het overlijden van ds. H.A. van Slooten is, op basis van zijn uitdrukkelijke wens notarieel vastgelegd dat de graven van diens grootvader meester van Slooten en zijn vader Ad van Slooten nu de Stichting Behoud Begraafplaats Bennekom als contactpersoon hebben. Beiden zijn Bennekommers met een grote cultuur-historische betekenis voor het dorp.
Leuk om te vermelden is dat werkgroeplid Bert Lever tot voorzitter van Terebinth, de landelijke vereniging voor funerair erfgoed, is benoemd.
De Werkgroep in de pers (o.a.): in De Gelderlander veel aandacht voor de geopende grafkelder van de fam. Prins op Open Monumentendag. In Ede Stad een paginagroot artikel over onze werkgroep.

Ten slotte een woord van dank aan de betrokken ambtenaren van Gravenadministratie, Groenbeheer en Monumentenzorg. Ook bedanken wij het begraafplaatsbeheer dat ons steeds met raad en daad tot steun is.